sponsoren

Op maandag 26 januari jl. vond in het clubgebouw de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Als speciale gasten waren hierbij de heren Peter Dijkstra en Sytse Folkerts van de Lions Club uit Bolsward aanwezig. Ieder jaar tijdens de Freule partij verkoopt de Lions Club op het kaatsterrein ijsco's aan de aanwezige bezoekers. De opbrengst hiervan wordt op advies van de KF Wommels ieder jaar aan een andere vereniging of stichting toegekend. In de regel volgt de Lions Club dit advies op. De opbrengst van de ijsverkoop in 2014 is op deze manier toegekend aan de jeugdleden van TV Boskrânne voor de aanschaf van tennis gerelateerde materialen als rackets, ballen, netjes, etc. Op de foto hieronder ontvangt interim-voorzitter Remco de Vries uit handen van dhr. Peter Dijkstra, voorzitter Lions Club Bolsward, de cheque ter waarde van € 500,-. Hierbij nogmaals mede namens de jeugd onze hartelijke dank voor dit mooie bedrag.