sponsoren

Graag willen we even jullie aandacht vragen voor het volgende: op beide ledenvergaderingen is een toelichting gegeven over de nieuwe wet-en regelgeving rondom de kantine en het IVA certificaat.  Inmiddels zijn alle leden via de mail uitgenodigd om het certificaat te halen. En gelukkig is dit bij een heel aantal ook al gelukt!.

Leden die nog geen certificaat hebben gehaald willen we nogmaals vragen dit voor hun vereniging te doen!

Iedereen die weleens achter de bar helpt, zowel commissie-, bestuursleden als ook alle andere vrijwilligers, dienen kennis te hebben van de huidige wet- en regelgeving over  verantwoord alcohol schenken. Daarvoor is het halen van het IVA certificaat noodzakelijk. IVA = Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Er is besloten dat zoveel mogelijk leden van de vereniging het IVA certificaat zullen halen. In ieder geval alle bestuursleden, commissieleden en competitiespelers.
Maar het zou fijn zijn als ook andere leden en ouders van kinderen die bij onze vereniging spelen en wel eens helpen bij toernooien, dit certificaat willen halen. Zie  hier voor verdere uitleg.

Op de volgende site kun je de 'test' op de computer afleggen:
www.nocnsf.nl/IVA