sponsoren

Een tijdje terug hebben jullie een vooraankondiging kunnen lezen over het 35-jarig jubileum dat onze tennisvereniging dit jaar viert. Dit wordt georganiseerd op zaterdag 24 september 2011. Noteer deze datum dus alvast in je agenda. Om dit vlekkeloos te laten verlopen is er een Jubileumcommissie opgericht. Deze bestaat uit: Klaas Eisma, Marieke de Haan, Jacomien Heeres, Hannie Palsma, Gesina Rienstra en Tine de Schiffart. Inmiddels zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen. Zodra het definitieve programma bekend is, wordt dit o.a. via de site gepubliceerd. Een onderdeel van het 35-jarig jubileum is een grote reünie. Het streven is om zo veel mogelijk oud-leden een persoonlijke uitnodiging te sturen. De commissie is dan ook op zoek naar (email)adressen van oud-leden. Als je zelf ooit lid bent geweest van de tennisvereniging, of iemand kent die lid is geweest, dan graag deze gegevens mailen naar info@boskranne.nlDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken  . Ook is de vereniging op zoek naar foto’s die met de vereniging te maken hebben. Deze foto’s kunnen naar info@boskranne.nlDit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken worden verstuurd, maar kunnen ook worden ingeleverd bij Fam. De Haan, Jister 3, Wommels. Vermeld dan je naam en adres achterop zodat de foto’s geretourneerd kunnen worden. Houd voor verdere informatie de site goed in de gaten!