sponsoren

Met het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ wil NOC*NSF samen met de KNLTB ongewenst gedrag binnen de tennissport terugdringen en gewenst gedrag stimuleren.

Een onderdeel van dit programma is een online onderzoek waaraan jij deel kunt nemen. Op basis hiervan wordt een Top-10 opgesteld: waaraan ergert men zich het meest en waar beleeft men het meeste plezier aan in de tennissport? Ook wordt gekeken wie verantwoordelijk is voor het oplossen van deze ergernissen en welke maatregelen men zelf graag terugziet. Belangrijk is dat de focus niet alleen op negatief gedrag ligt, maar juist ook op positief gedrag! Wat maakt een tenniswedstrijd leuk, hoe zorgen we ervoor dat iedereen plezier heeft tijdens het tennissen en hoe kunnen we de negatieve aspecten ombuigen naar positieve aspecten?

Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek zal de KNLTB waar mogelijk actie ondernemen om de grootste ergernissen in de tennissport aan te pakken en plezierigheden verder te stimuleren. Klik hier als je mee wilt doen aan het onderzoek.