sponsoren

Op de jaarvergadering van 1 november 2010 vroeg Hannie Palsma of er een bord aan de voorkant van het clubgebouw gemonteerd kon worden met de naam van de vereniging. Dit ter herkenning voor o.a. competitiespelers die ons park zoeken. Voorzitter Sjoerd Postma beloofde destijds dat dit binnen het bestuur besproken zou worden. Tijdens de laatste jaarvergadering op 31 januari jl. is het resultaat gepresenteerd. Zie hiervoor de bijgevoegde foto. De Onderhoudscommissie heeft deze onlangs opgehangen. Wellicht dat het jullie al is opgevallen.