sponsoren

Net voor de feestdagen ontvingen de leden van TV Boskrânne een mail van ondergetekende waarin werd aangegeven dat er een behoorlijk probleem was met de bezetting in het bestuur. Vier van de vijf functies waren op dat moment vacant. Inmiddels zijn na een extra Algemene Ledenvergadering op 22 februari alle vacatures binnen het bestuur ingevuld. Minne Bouma was al voorzitter van de Activiteitencommissie en vertegenwoordigd deze commissie nu in het bestuur. Jacomien Heeres-Tjeerdsma was in het verleden al eens vaker bestuurslid. Zij is de nieuwe voorzitter van de Kantinecommissie en vertegenwoordigd deze commissie in het bestuur. Martijn Bosschieter is de nieuwe penningmeester/ledenadministrateur. Tjitze Bouma is tot nieuwe voorzitter gekozen. Eén van de eerste besluiten onder de nieuwe voorzitter was om het programmaboekje weer nieuw leven in te blazen. In het voorwoord zal Tjitze een ieder wat meer vertellen van zijn kijk op het nieuwe seizoen en de vereniging. Tot slot zal Joke Hoekstra vanuit de Jeugdcommissie aanschuiven bij bestuursvergaderingen, maar zij is geen bestuurslid. Al met al zeer mooie ontwikkelingen. Kortom, het bestuur kan weer volle kracht vooruit!

Met sportieve groet,

Robert Donath
secretaris Tennisvereniging Boskrânne