sponsoren

Net voor de vakantie heeft Christiaan Hoekstra afscheid genomen als bestuurslid. Hij was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de PR & Communicatie. Inmiddels heeft Marieke de Haan zich bereid verklaard deze functie over te nemen. Het bestuur zal haar daarom op de Algemene Ledenvergadering op 1 november as. voordragen als opvolger van Christiaan. Marieke is op dit moment voorzitter van de Jeugdcommissie. Dit houdt in dat voor deze functie een vacature is ontstaan. Het bestuur is zich inmiddels aan het oriënteren wie een geschikte opvolger zou kunnen zijn. Heb je belangstelling? Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Marieke: jeugdcommissie@boskranne.nl