sponsoren

Lieuwe Hoitinga is bijna klaar met het spitten in het archief. Hij heeft puntsgewijs een lijst opgesteld met hetgeen dat bewaard kan blijven en in de toekomst aangevuld dient te worden. Op dit moment worden er nog documenten aangevuld die missen. Alle dubbele stukken en de verouderde financiële administratie zijn inmiddels vernietigd. Op donderdagmiddag 24 februari as. zullen Lieuwe (opropwrotter), Sjoerd (voorzitter) en Robert (secretaris) de kartonnen dozen met het archief op het gemeentehuis overdragen, zodat dit in de archiefkluis van de gemeente Littenseradiel opgeslagen kan worden.