sponsoren

Leden die momenteel nog een balletje slaan op de baan hebben het wellicht al gezien. In de kantine liggen op de tafels en de bar een heleboel mappen uitgestald. Lieuwe Hoitinga is hier verantwoordelijk voor. In opdracht van het bestuur is hij bezig het archief van de tennisvereniging te onderzoeken. Hij zal een overzicht opstellen van alle stukken die vernietigd kunnen worden en hetgeen bewaard moet blijven. Bauke Osinga helpt hem hier zo nu en dan bij. Het is uiteindelijk de bedoeling om het opgeschoonde archief aan de gemeente Littenseradiel in bruikleen te geven. Zij zullen het voor ons opslaan in de archiefkluis op het gemeentehuis. Op deze manier zal het de tand des tijds beter doorstaan en kunnen in de verre toekomst de bestuurders nog steeds de gearchiveerde stukken inzien.