sponsoren

Op maandag 29 januari vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Boskrânne plaats. Deze wordt gehouden in het clubgebouw. Alle leden hebben de te behandelen stukken, m.u.v. het financiële jaarverslag, vorige week via de mail ontvangen. De koffie en thee staan vanaf 19.45 uur klaar. Klik op "Lees meer…" voor de agenda.