sponsoren

Gisteren heeft de Algemene Ledenvergadering van TV Boskrânne plaats gevonden. Bij de opening was er een in memoriam voor Dirk Zijlstra en werd er een minuut stilte gehouden. Dirk overleed op 9 juli 2013 op 72 jarige leeftijd. Hij is twee maal zelf bestuurslid geweest, was een enthousiaste tennisser en als vrijwilliger werd er tijdens doedagen menigmaal een beroep op hem gedaan. Ook was er positief nieuws te melden. Twee teams van Boskrânne zijn tijdens de voorjaarscompetitie in 2013 kampioen geworden. Dit was het tweede herenteam op woensdagavond en de dames van de donderdagmiddag. Beide werden gehuldigd middels een bloemetje.

Penningmeester Ger van Putten nam afscheid en werd opgevolgd door Rutger Boudewijn. In de AC stopten Harm de Haan en Cor Valkema. Gelukkig werden twee leden bereid gevonden deze plekken in te vullen. Minne Bouma en Annette Meijer werden benoemd als nieuwe commissieleden. In de JC stopte Brecht Tacoma-Langhout. helaas is voor haar nog geen opvolger gevonden. De bezetting blijft met de resterende twee leden zeer minimaal. Elke hulp is welkom! De contributie blijft onveranderd. Dezelfde tarieven als in 2013 blijven gehandhaafd. Bij de rondvraag had niemand van de aanwezigen wat op te merken. De vergadering werd daarom binnen 5 kwartier (incl. pauze) afgesloten. Na afloop was iedereen van harte uitgonodigd om met een nieuwjaarsborrel nog even gezellig na te zitten.