sponsoren

Alle leden worden hierbij uitgenodigd om de Algemene Ledenvergadering van maandag 31 januari 2011 bij te wonen. De officiële uitnodiging wordt binnenkort via de mail verspreid. Tijdens de ALV zal onze penningmeester, Ger van Putten, het financiële verslag over 2010 bespreken. Daarnaast zal de Derde Baancommissie haar advies presenteren over de toekomst van onze derde baan. Ben je benieuwd wat dit wordt? Kom dan naar de kantine om je over de mogelijkheden te laten informeren. Naast het verslag en het advies komt ook de begroting voor 2011 aan bod. Vanaf 19.45 uur is de kantine geopend voor een bakje koffie of thee. De vergadering begint om 20.00 uur. Na afloop nodigt het bestuur alle aanwezigen uit voor een Nieuwjaarsborrel!