sponsoren

Op maandag 30 januari 2012 staat de Algemene Ledenvergadering van de tennisvereniging op de agenda. Vanaf 19.45 uur is de deur geopend en staat de koffie klaar. Om 20.00 uur gaan we beginnen. Alle leden ontvangen in de loop van deze week via de mail de uitnodiging met de agenda, of kijk alvast hier. Als bijlage zullen tevens de notulen van de ALV van 5 juli 2011 + de  jaarverslagen van het bestuur, de activiteitencommissie en de jeugdcommissie worden toegezonden. Na afloop wordt iedereen van harte uitgenodigd voor een Nieuwjaarsborrel. Tot ziens op de 30ste!