sponsoren

De AED-vrijwilligers van onze vereniging zijn samen met die van de kaatsvereniging afgelopen dinsdag weer getraind door Peter Meijlis van het Antonius Ziekenhuis in Sneek. De certificaten zijn daarmee met twee jaar verlengd. De laatste ontwikkeling is de Burgernet AED pilot in Zuidwest-Fryslân die komend voorjaar van start gaat. Naast de alarmering van de hulpdiensten bij een hartstilstand, wordt in een bepaalde straal ook het AED-Burgernetbestand door de Gemeenschappelijke Meldkamer Fryslân ingeschakeld. Deze personen ontvangen een kort sms-bericht met daarin een korte omschrijving van het incident en de exacte locatie. Deze snelle alarmering is van cruciaal belang om levens te kunnen redden. Binnenkort zal er op twee informatiebijeenkomsten nadere uitleg worden gegeven over deze plannen. Met Doarpsbelang Wommels is de afspraak gemaakt dat zij hiervoor het aanspreekpunt worden met de projectgroep die dit heeft opgezet. Verdere info zal t.z.t. via hen bekend worden gemaakt.