sponsoren

In het traject om de AED's in Wommels voor iedereen publiekelijk ter beschikking te stellen hebben zich weer enige ontwikkelingen voorgedaan. Zoals bekend heeft de tennisvereniging gezamenlijk met de kaatsvereniging de beschikking over een eigen AED. Naast de tennisbaan staat een pand dat door Talant gebruikt wordt voor begeleid wonen voor mensen met een geestelijke beperking. Afgelopen zomer heeft de locatiemanager van Vijverbuurt – Boppeslach contact met ons opgenomen of zij ook gebruik konden maken van onze AED. In overleg met de kaatsvereniging is hier toestemming voor verleend. Tijdens deze gesprekken werd tevens de mogelijkheid besproken om de AED in een wandkast aan de buitenmuur te hangen, zodat in geval van nood iedere inwoner van Wommels hier gebruik van kan maken.