sponsoren

Binnenkort zal het Mulier Instituut in opdracht van de KNLTB een onderzoek uitvoeren. Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in hoe de leden tegenover de ontwikkelingen van baansoorten staan, welke ervaringen ze met verschillende baansoorten hebben opgedaan en welke criteria de leden hanteren bij hun beoordeling ervan. Ook worden er vragen gesteld die betrekking hebben op baansoorten in relatie tot competitie en toernooien. De KNLTB beoogt met de resultaten het beleid en de ontwikkelingen van baansoorten verder vorm en inhoud te geven.

Het onderzoek zal via een representatieve steekproef onder de KNLTB-leden worden uitgevoerd. Dit betekent dat mogelijk ook leden van TV Boskrânne gevraagd worden deel te nemen aan het onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden te zijner tijd gepubliceerd in het KNLTB magazine Centre Court en op de website van de KNLTB.