sponsoren

Zoals al eerder bij het nieuws vermeld wordt er op woensdagavond 15 juni een toernooi georganiseerd in Wommels op de tennisbaan. Dit is voor leden en niet leden. De uitnodiging voor het toernooi is ook naar alle leden van TV Smash in Easterein verstuurd. We hopen met meer deelnemers poules te kunnen maken met verschillende speelsterkte. Hierdoor tennist een ieder zoveel mogelijk op zijn/haar eigen nivo. Het is de bedoeling dat TV Smash na de zomervakantie eenzelfde soort toernooi organiseert waar ook leden van onze vereniging van harte welkom zijn.