Informatie


 

Onze voorzitter, Sjoerd Postma.

Groepsfoto rechts, Achterste rij: Arend de Schiffart, Tjalke Pander, Coby Zigterman, Sjoerd Postma, Herman Vijlbrief, Tinus Zigterman, Bert Hoekman, Sytse Oosterhaven, Lieuwe Hoitinga, Jelle Eijzenga, Germ Stellingwerf, Rob Donath, Teake Kuipers, Teake Bootsma, Jan Hoitinga & Jos Hogenes. Middelste rij: Bart van Wermeskerken, Rintje Zijlstra, Aafje Boonstra, Ingrid Eigenhuis, Joke Kooijmans, Koos Eigenhuis & Hannie Palsma. Voorste rij: Zus Bakker, Tine de Schiffart, Alie Pander, Ans Hoitinga, Ina van Brummelstoete, Alie Kuipers, Janet Hoitinga, Jettie Visser, Jan Joustra, Joke Joustra & Siet Posthumus. Vooraan: Jeanet ten Dolle & Hennie Hoekman.

  

Groepsfoto, achterste rij: Teake Kuipers, Wiebe Zijlstra, Hannie Palsma, Sjoerd Postma, Alie Pander, Daan Keur, Djoke Kooijmans, Annie Donath, Lenie van Putten, Rob Donath & Tinus Zigterman. Voorste rij: Detz Palsma, Rinze van Beem, Aaltje Zijlstra, Koos Eigenhuis & Coby Zigterman.

 

Groepsfoto, rij 4: Jan Joustra, Johan Delfsma, Ivo Donath, Robert Donath, Siebren Reinsma, Henk Palsma & Johan Joustra. Rij 3: Piet de Jong, Pietje Zijlstra, Ulbe de Groot, Wytske Hoitinga, Annie Donath, Rob Donath, Detz Palsma, Jitte de Haan, Afke Wierda, Lieuwe Hoitinga, Cathrinus de Schiffart, Marco van Noort, Tjerk Zigterman, Germ Stellingwerf, Rina Hiemstra, Klaas Groenhof, Emke de Hoop, Jaap Adema, Daan Keur & Sjoerd Postma. Rij 2: Ans Hoitinga, Pieter Douma, Rients Bakker, Ellie Tjerkstra, Hannie Palsma, Zus Bakker, Siet Posthumus, Freek Tichelman, Tineke Huitema, Tinus Zigterman & Job Tichelman. Rij 1: Janna ?, ?, Alice Tjerkstra, Yvonne de Vries, Simone Kingma, Liesbeth de Groot, Coby Zigterman, Geertje de Schiffart, Ingrid Eigenhuis & Koos Eigenhuis.