Tennisles


  LESGROEPEN EN LESTIJDEN zomer 2017

 

 Ook hier op de site van de tennisschool vind je de indeling van de lesgroepen.

15.00 - 15.50  
Eva  Huiting
Anna  Bouma
Sietze  Kronemeijer
Sanne   Meinen
Ylva  Wagenaar
Nynke  Boudewijn
Wouter  van der Velde
Emma Jellema
Yallisa  Zwerver
Mare  van der Velde
Sybrecht  Overal
   
   
15.50 - 16.40  
Emiel  Hoekstra
Ilse  Hoitinga
Wybrando Terpstra
Tom  Wander
Jegor  Postma
Femke   Breeuwsma
Wytse  Breeuwsma
Jenno  Walstra
Lotte  Meinen
   
   
16.40u - 17.30u  
Tom  Koopman
Thijs de Boer
Jens  Hiemstra
Jort van der Meulen
Jelmer  Abels
Jente Dijkstra
David Douwes
   
   
17.30u - 18.20u  
Pieter  Bouma
Sietze Bouma
Jelmer Dijkstra
Daan Harkema
Luuk  Meijer
Sido Harkema
   
   
18.20u - 19.10u  
Rigtje Bouma
Tom de Rechter
Redmer Stockmann
Martijn de Haan
Michiel  Zuidema
Sybren  de Vries
Anna van der Velde
Ilse Dijkstra
Yannick  Brunia
Menno  Brunia
Giel  Koenen
   
   
19.40u - 20.30u  
Tecla  Kleinsma
Angelique  Veenstra
Margriet  Andringa
Rombout  Jongejans
Joke Hoekstra
Christiaan Hoekstra
Evert Greidanus
Lieuwe  Meijer
Harm  de Haan
Marten  Sterkenburgh
   
20.30 - 21.20  
Berber  Eppenga
Petra Hoekstra
Elise  Hoogenstrijd
Laura Strikwerda
Teatske  Zijlstra
Elisabeth  Abels
Dorien Kooistra
   
21.20  -  22.10  
Pieteke  de Boer
Petra Laferte
Engelien  Reitsma