Kantine


Beste leden,

Iedereen die weleens achter de bar helpt, zowel commissie-, bestuursleden als ook alle andere vrijwilligers, dienen kennis te hebben van de huidige wet- en regelgeving over  verantwoord alcohol schenken. Daarvoor is het halen van het IVA certificaat noodzakelijk. IVA = Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

Er is tijdens de ledenvergadering besloten dat zoveel mogelijk leden van de vereniging het IVA certificaat zullen halen. In ieder geval alle bestuursleden, commissieleden en competitiespelers.
Maar het zou fijn zijn als ook andere leden en ouders van kinderen die bij onze vereniging spelen en wel eens helpen bij toernooien, dit certificaat willen halen.

Op de volgende site kun je de 'test' op de computer afleggen:
www.nocnsf.nl/IVA

Het handigst is om eerst de informatie op de genoemde site een keer door te lezen. Dat is ook nog best interessant!
Daarna kun je je gegevens invullen. 

E-mail barverantwoordelijke: info@boskranne.nl
Naam barverantwoordelijke: J. Heeres

 

(Er wordt een kopie van je certificaat naar de vereniging gemaild. Mocht je dit niet invullen dan krijg jij alleen zelf het certificaat toe gemaild. Wil je  het dan doorsturen naar info@boskranne.nl of een print inleveren in de kantine of bij een lid van de kantinecommissie, zodat wij kunnen zorgen dat alle certificaten in een map achter de bar terecht komen.)

Vervolgens start je met het beantwoorden van de vragen.

Mocht je een vraag fout beantwoorden dan krijg je daarvan gelijk na die vraag een melding en wordt de pagina met bijbehorende theorie voor je geopend. Je kunt even opnieuw lezen en vervolgens de vraag opnieuw beantwoorden.
Zo werk je alle vragen af en heb je je certificaat te pakken!
Maak je meer dan 3 fouten dan moet de hele test opnieuw gemaakt worden.

Het lezen en invullen van de vragen kost 30-60 minuten tijd.
We hopen dat je die tijd even vrij wilt maken voor onze en jouw vereniging!

Mocht het niet lukken dan graag even een reactie zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken zodat iedereen in het bezit komt van het certificaat!

Met zijn allen kunnen we zo toewerken naar weer een nieuw tennisseizoen met de nodige gezelligheid in de kantine!
 

Mocht het niet lukken om het certificaat op deze wijze te bemachtigen, dan graag even een reactie zodat we gezamenlijk naar een oplossing kunnen zoeken zodat iedereen in het bezit komt van het certificaat!

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Jacomien Heeres
Voorzitter kantinecommissie
06-14612155
jacomient@gmail.com