Competitie/Toernooi


 
Veelgestelde vragen voor en tijdens de voorjaarscompetitie 2011
 
Speelgerechtigdheid ivm Pasen / overlap speelweek
Alle  zondagcompetities  die  op maandag  2e  Paasdag  spelen,  horen bi j de  zondag van deze week.
Conform het reglement loopt de speelweek van maandag t/m zondag (in dit geval dus t/m 2e Paasdag).
 
Dispensatiespelers voor 2 vaste teams
Let er  goed op  dat spelers die  dispensatie  hebben  om voor 2 vaste  teams te  mogen spelen, uitgesloten zijn van
invalbeurten in een ander (derde) team, ook al heb je een vrije speeldag in de week van één van beide vaste teams.
 
Een speler met leeftijdsdispensatie wordt gemeld door het systeem. Klopt dat wel? Hij heeft immers dispensatie?
De KNLTB heeft een bestand gepubliceerd staan met gehonoreerde leeftijdsdispensaties (staat op de districtspagina's).
Het  systeem blijft  gedurende  de  competitie echter  melding  geven  bij de  betreffende speler daar het bondsnummer
gecontroleerd  wordt en daaruit blijkt dat hij/zij te jong (of te oud) is  voor  de betreffende  comp.soort. Vandaar  dat  het
aanvullende bestand  nodig  is om te  checken  of er dispensatie is  verleend  en  de speler derhalve speelgerechtigd is.
 
Mogen singelaars ook samen dubbelen?
Het CR  omschrijft  alleen  de  situatie in een  5-partijen competitie  en  wanneer  het  team onvoltallig  is opgekomen
(art.III-10 lid 1d). Bi j onvoltalligheid  mogen de singelaars  dan niet samen dubbelen. Als  het team echter voldoende
spelers heeft, zodat je per speler  niet meer dan 2 partijen  speelt, dannmogen  de singelaars  best samen  dubbelen
(of mixen).
 
Zaterdag 7 mei is er geen reguliere speeldag. Mag een speler dan invallen op zondag 8 mei? Dan kan hij
toch op 8 speeldagen komen?
Dat kan. Zoals reeds eerder aangegeven, loopt een speelweek van maandag t/m zondag. Iedere niet dispensatiespeler
voor 2 vaste  teams mag  max. 1x per speelweek competitie  spelen. Deze  week  is er in regio  Noordoost van dinsdag
3  mei  t/m  zondag  8  mei  geen  regulier  competitieprogramma   i.v.m.  de  meivakantie.  Dit  houdt   in  dat  - mits  de
speler  aan  de invalbepalingen  voldoet - hij / zij inzetbaar  is  als  invaller  in  de  zondag  landelijke  (Perry-sport) com-
petitie  die  op  8  mei  wèl  een  regulier  programma  heeft.  Wat de   invalbepalingen  precies zijn , staa t  beschreven
in  het Competitieboek pag.17, 18 en 19.
 
Er is een invoerfout gemaakt bij onze wedstrijd. Wil je dat corrigeren?
Dat kan, maar bij een verzoek tot correctie hoort een kopietje van het wedstrijdformulier te worden bijgevoegd
(zie pag.15 Competitieboek). We moeten kunnen zien waar de aanvoerders voor getekend hebben. Alleen een print-screen
meesturen van wat er op internet gepubliceerd staat, is niet genoeg, want daaruit blijkt niet wat het wèl moet zijn. Het gaat echt
om het wedstrijdformulier. Dit kun je ook inscannen en als bijlage mailen.
 
In onderling overleg willen we een wedstrijd uitstellen. Als beide teams dat nu goedvinden, waarom doet de KNLTB
daar dan zo moeilijk over?
Helaas, art.III-06 van het CR staat uitstel van wedstrijden niet toe. De KNLTB wil graag dat de competitie ordelijk verloopt,
volgens het vastgestelde wedstrijdprogramma.Ieder team dat een verzoek tot uitstel doet, vindt dat hij daar wel een goede reden
voor heeft, anders zou je dat verzoek niet richten. Echter, als de KNLTB alle redenen zou moeten honoreren dan is het einde zoek.
Dan kan ieder argument  worden aangegrepen om een wedstrijd niet te hoeven spelen op het moment dat het zou moeten gebeuren.
Dan zou je ook rustig de wedstrijd 3 of 4 weken kunnen uitstellen, zodat je sterkste speler(s) weer beschikbaar is/zijn. En wat als dit
aan het einde van de competitie gebeurt?  Moet iedereen dan wachten tot de wedstrijd ergens eind juni gespeeld is, zodat dan
pas de eindstand kan worden opgemaakt? Uitstel geeft een scheef beeld in de tussenstanden. Je weet bovendien ook niet hoe
de omstandigheden zijn op de nieuwe datum. Het kan dan wel regenen,  of wellicht is een ander teamlid in de tussentijd uitgevallen.
Wordt er dan weer uitgesteld en voor hoelang? Bovendien kan men zich in de poule veel minder goed richten op een promotie-
danwel degradatieplaats, omdat er uitslagen ontbreken. En wie weet wel meerdere uitslagen, omdat er meerdere wedstrijden zijn
uitgesteld in dezelfde poule. Is dat dan leuk? Voor de KNLTB 
 
is er ook geen onderscheid te maken of een team in een hogere of lagere klasse speelt, een sterk of een zwak team is,
van een grotere of kleinere vereniging is met veel of weinig invallers. Het CR is er voor iedereen, voor alle verenigingen
en iedereen weet waar hij aan toe is. Bij dit betreffende artikel in het CR staat echter wel een "D" in de kantlijn, wat betekent
dat er dispensatie kan worden verleend. De omstandigheden waarbij we uitstel toestaan (erkende overmachtsituaties),
staan beschreven in het Competitieboek, pag.16. Dat ligt dus al vast. Daarbij is ook aangegeven dat uitstel wegens blessures,
ziekte, vakantie, of verhindering, geen geldige reden is voor uitstel. Dus ook niet met goedvinden van beide teams en
niet zonder toestemming van de KNLTB.
 
Bij ons team staat 'niet komen opdagen' verwerkt. Dat is niet terecht, want we hebben wel degelijk de tegenstanders afgebeld.
Iedere wedstrijd, waarbij er geen enkele partij is gespeeld, wordt vastgelegd als niet komen opdagen. In alle gevallen zal er
(uit fatsoensnormen) contact geweest zijn tussen beide teams waarbij de één de ander heeft afgebeld. Reglementair is het echter een
'niet komen opdagen' daar de vereniging de plicht heeft een team af te vaardigen. De wedstrijd wordt in de meegestuurde overzichten steeds
weer opnieuw vermeld.
 
Kan een wedstrijd opnieuw worden vastgesteld waarbij een team niet is opgekomen?
Ja, dat kan. Echter dat gebeurt alleen op verzoek van de VCL van de vereniging die zich gedupeerd voelt door cadeau-verkregen punten
tussen team A en team B. Vereniging A en B kunnen er zelf niet om verzoeken, maar een derde betrokken (belanghebbende) vereniging
kan het verzoek wel indienen bij de KNLTB. Zie art.III-10 lid 3 van het CR. De wedstrijd wordt dan opnieuw vastgesteld aansluitend aan
de competitie (in juni). Vandaar dat we deze wedstrijden blijven tonen in de overzichten.
 
Hoeveel teams promoveren / degraderen er uit onze poule?
Art.II-16 van het CR geeft aan hoe het is geregeld met promotie, danwel degradatie. De afwijkingen per comp.soort en hun klassen in
regio Noordoost staan vermeld in het Competitieboek pag.21 en 22. Als je in een poule met 7 teams speelt en de nrs.7 en 8 degraderen,
dan degradeert in dit geval alleen de nr.7. Nr.8 degradeert ook, maar dat is een lege plek.
 
We hebben tot nu toe alles gewonnen, maar toch staan we niet bovenaan. Waarom geeft het systeem de juiste volgorde in
de stand niet aan?
De KNLTB-site laat voorlopig nog steeds de tussenstanden zien. Pas bij het opmaken van de eindstanden worden de teams in
de juiste volgorde gezet. Een team dat alle teamontmoetingen heeft gewonnen (een gelijkspel is geen winst) is automatisch kampioen.
Ook al is er een ander team dat meer winstpunten heeft behaald. Hetzelfde geldt voor alles verloren: dan kom je bij het opmaken
van de eindstanden automatisch op de laatste plaats, ook al heb je meer punten dan de op één na laatst geëindigde
(art.II-12 en art.II-14 van het CR).
 
Wanneer zijn de eindstanden bekend?
We kunnen de eindstanden pas opmaken als de gehele competitie is uitgespeeld, dus niet alleen je eigen poule.
De laatste reguliere speeldag
is donderdag 9 juni.Alle gelijke stan en moeten vervolgens worden uitgezocht, alle evt. nog lopende protesten moeten zijn
afgehandeld, evt. verplaatste of opnieuw vastgestelde wedstrijden moeten zijn gespeeld en verwerkt, etc. De eindstanden
volgen ca. 1 à 2 weken na de allerlaatste speeldatum (streven is in de tweede helft van juni). Tot die tijd kan niemand rechten
ontlenen aan datgene wat gepubliceerd staat.